"Ina ng Sanlibutan"
Franz Joseph Vendiviile
Irisan, Baguio City
 

 


Nakatingin siya sa akin...Nakatingin sa akin ang babaeng hindi ko pa kilala. Pero pakiramdam ko, kilala niya ako... Ito ang naramdaman ko nung una kong makita ang birheng maria. Nasa elementarya pa lamang ako noon. Dalawang araw din namalagi ang birheng maria sa aming tahanan. Nakita ko kung paano asikasuhin ng aking kapamilya ang aming bisita. Nagdasal sila sa harap niya. Hawak ang rosaryo. Habang pinagmamasdan ko siya, may tanong sa aking isipan. "Sino" po kayo? Dito namulat ang aking kaisipan. Na siya ang ina ng Papa Jesus ko...


Lumaki ako na hindi kinakalimutan ang parte ni birheng maria sa buhay nating mga tao. Ano nga ba ang pinakamahirap na gampanan sa buhay ng isang tao? Ang alam ko, yan ang pagiging ina. Mahirap maging isang ina. Ako man ay lalake, alam ko ang paghihirap ng isang ina. Ano pa kaya kung ikaw ang ina ng sanlibutan? Ang birheng maria ang simbolo ng wagas na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak.

Kung tatanungin niyo ako, Ito ang sagot ko... Ang birheng maria ang ina ng buong mundo. Siya ang ina ng aking tagapagligtas.


free counters
 

 

We are closely monitoring visitors IP address for VOTE VERIFICATION. Thank you! 

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola