"Sa Kanlungan"
Erick Cusi
Sta Mesa, Manila

 


Masakit mawalan ng mahal sa buhay. Sa simula, maraming kailangang danasin na mga sakit at lungkot. Nariyan din ang mga pagbabagong dapat pagdaanan,katulad ng pamumuhay na mag-isa o ang pag papalaki ng mga anak na walang kaagapay.


Subalit sa kabila ng mga ito, kailangan nating maging malakas at matatag para sa mga kapamilya at kasama natin na nananatiling nakapaligid sa atin.

Ang larawang ito ay kuha sa araw ng libing ng isang gurong lalake na pumanaw dahil sa bagyong Ondoy. Naiwan niya ang kanyang asawa at isang anak na batang lalake.

Kailangang maging matatag ng naiwang biyuda upang mapalaki at masuportahan ang kanilang anak. At sa simula kakailanganin niya ang tulong mga mga malalapit na kaibigan at kapatid upang makapag simula sa hamon na tatahakin niya bilang nag-iisang magulang.  Subalit, sa kabila nito, nararapat din na ang pagsisimula ay magmula sa kanyang sarili.

Maihahambing ang sitwasyon ng biyuda kay Maria sa pagpapalaki at pagsuporta niya kay Hesus. At maging sa pagpanaw ni Hesus sa Krus.

 

free counters 

 

We are closely monitoring visitors IP address for VOTE VERIFICATION. Thank you! 

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola