"Birheng Maria, O Aking Ina."
Reinner Calvadores
Quezon City

  

 

"Ma, sino sya? tanong ko sa nanay noong bata pa ako habang nakatayo sa harap ng imahe... "si mama mary yan Reinner, yan ang mama nating lahat dito sa lupa"..
 
Dalawang taon bago magka-breast cancer at manghina si Mama.. wala akong malay noon kasi akala ko simpleng sakit lang yon, isa pa abala rin kami noon sa pag-praktis sa darating na pista ng La Naval.
Malakas talaga ang pananampalataya ni Mama. Hindi ko nga lubos maisip kung bakit sa dinami-rami ng pupwedeng tularan at sambahin, yoong imahe pa. Roon ko lamang naisip at napag-tanto kng bakit..
 
Napaka-maaliwalas na ngiti, malambing nami pananalita, at napaka-haba ng pasensya. Lagi akong inaaruga, pinapatahan kapag umiiyak, ni maliit na sugat ay hindi nya pinapa-lampas. hangat dumating ang isang araw, na magtrabaho sya sa ibang bansa bilang isang kasambahay. Doon ay hindi ko alam ang aking gagawin. Ipinagkatiwala ako ni Mama sa Aunty ko at mga pinsan. Ang aking ama ay matagal nang hiwalay sa aking ina..
 
ilang taon ako nahiwalay sa mama ko. lagi akong malungkot, umiiyak, inaasar ng mga kaklase. "nasaan daw ang mga magulang ko?.."
sa sobrang balisa, at sobrang mura pa ng aking isip ko noon. Tapos na kami mag-praktis sa choir, umupo ako saglit sa harap ng imahe ni Mama Mary. Habang nagpapahinga minamasdan ko ang buo nyang katauhan. agad akong nahintuan. ang mga ngiti, ang mga mata, sa aking naramdaman ay tila gumaan ang pakiramdam ko, nanumbalik ang sigla sa katawan ko, at unti-unting bumabalik ang ngiti sa muka ko. Lumapit ako sa Birhen, sambit ang katagang ito: "..Mama"
 
Sa maraming aspeto sa buhay. ibat'-iba man ang disposisyong kinabibilangan, mahirap o mayaman, bata o matanda, ay hindi dapat mawalan ng pananampalataya. Kasabay ng sikap at kawang-gawa. siguro'y dadarating ang araw. kasama ng gabay ng ating mahal na ina. sabay-sabay tayong makaka-tayo sa sarili nating mga paa.. alay ko sa aking ulirang ina. Amen.

free counters

 

 

We are closely monitoring visitors IP address for VOTE VERIFICATION. Thank you!

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola